Fotoskaba

Stadin Slangi, valokuvauskilpailu

Kilpailuaika on 2.1.2017-31.7.2017. . Kilpailuun voi osallistua enintään viidellä kuvalla. Kuva ei saa olla aiemmin julkaistu, ja kuvaajalla on oltava siihen täydet oikeudet. Kuvattavilta ja kuvauspaikalta on tarvittaessa pyydettävä lupa.

VALOKUVAKILPAILUN SÄÄNNÖT JA MUU OHJEISTUS

1. Itsenäisen Suomen Brander fotot

– järjestäjä on Stadin Slangi ry
– kilpailun avulla on tarkoitus löytää  nyyat fotot oheisista  Branderin kuvaamista mestoista. Voit osallistua vaikka vaan yhdellä tai useammalla joltain vuodelta olevalla fotolla tai vaikka useammalta eri vuosikymmeniltä olevilla fotoilla. Voit ottaa myös kameran käteen ja dallata noille mestoille vaikka juuri nyt.
– kilpailu on avoin kaikille

-kilpailussa on eri sarja manipuloiduille kuville
– kilpailuun osallistutaan:
1. digikuvilla
2. paperikuvilla

– kuva voi olla osallistujan itsensä ottama tai kuvaajalla on oltava kuvaan täydet oikeudet

2. Kilpailukuvien lähettäminen ja kuvakoko
– kun lähetät digikuvia sähköpostilla, kirjoita lähetyksen aiheeksi (subject) kilpailun nimi ja   osoite- ja muut tiedot viestiin
– paperikuvat tms postitetaan osoitteella: (Stadin Slangi ry Hämeentie 67 Hki 55)

3. Kaikissa kuvissa on oltava kuvan nimi ja tekijän tiedot, kirjoita siis kuvien taakse tai    sähköpostiviestiin selkeästi:
– oma nimi, oma osoite, oma puhelinnumerosi, –  kuvan ja/tai kuvien nimet

4. Digitaaliset kilpailukuvat
– digikuvat voi lähettää CD/DVD-levyllä, USB-tikulla tai vastaavalla tallennusvälineellä sekä sähköpostilla (toimisto@stadinslangi.fi).
– digikuvat tule toimittaa JPEG-muodossa matalaresoluutiokuvina (esim. 1620 x 1080 px/72 dpi)
–  järjestäjä pyytää tarvittaessa palkituista kuvista korkearesoluutiokuvat, jolloin kuvan pitkän sivun tulee olla (valitse sopiva koko, esim. 1700 px ja enintään 3500 px/300 dpi) 6. Paperikuvat tai muut mahdolliset valokuvasovellukset
– paperikuvien suurin koko A4
– kilpailun järjestäjä sitoutuu käsittelemään kuvia huolellisesti, mutta ei vastaa esimerkiksi postissa tai kuljetuksessa aiheutuneista vahingoista

5. Kuvien käyttöoikeus
– järjestäjällä on oikeus julkaista palkitut kuvat kilpailun tulosten esittelyn yhteydessä ilman     erillistä korvausta internet-sivuillaan ja Tsilarissa.
– kuvien luvaton luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on kielletty
– kilpailuun osallistuvien kuvien tekijänoikeudet säilyvät kuvaajalla.
– järjestäjä voi julkaista kilpailuun osallistuneita kuvia kuvaajan luvalla ja erikseen sovittavaa korvausta vastaan
– järjestäjä saa tarvittaessa  ilman kuvaajan lupaa muokata tai muuttaa kuvan sisältöä tai rajausta
– palkitsemattomia kuvia järjestäjät voivat julkaista Tsilarissa.

6. Kuvien palautus
Kuvia ei palauteta, originaalit voi halutessaan noutaa Slangin byroosta.

7. Stadiaiheisten valokuvien keräyskampanja

Fotokilpailun ohessa yhdistys kerää mielellään talteen stadilaisten arkistoista vanhoja fotoja. Fotosta on saatava selville ketä kuva esittää tai sen luovuttajalla pitää olla siitä tieto.