Rankka juttu

Skrivannu Julle Tuuliainen

Skujasin vosikal kerra yht vähä gamlampaa pariskuntaa gravikselle. Ne vei kynttilän sellaselle haudalle, mist mä päättelin, et seoli niiden oma skloddi, aikusena kolannu, oli ollu jo lähes nelikymppine. Se varmaa vihloo. Mä kävin niilt kyselee ja mun arvaus osu oikeaa. Oli ollu ainoo kundi ja oli delannu sairautee. Mä sit frågasin, et jäiks lastenlapsii. Oli kuulemma yks kouluikäne kundi. Mä sanoi, et seon sentää lohdullist. Nää sano et se lohtu on kyl aika laiha. Se pikkukundi oli ollu faijasa huostas, ku sen mutsi ei oikei ollu jaksanu. No tää faija, siis tää hiljattai edesmenny, oli painanu bulisti duunii ja tää skidi oli ollu yht paljo näil isovanhemmillaa. Usei tullu skolepäivän jälkee ja viettäny kesikset ain näiden mökil. Sit ku tää välisukupolvi oli poistunu maailmast, ni se pikkukundi oli päätyny mutsisa hoivii. Ja tää oli snutassu silt luurin ja katkonu kaikki yhteydet näihi isovanhempii… En ny viitti sanoo, mitä mä tollasille toivottasin.

Oon vaa kuullu iha tarpeeks juttui, mis jonku narkkarin skidi on kasvanu muutaman vuoden isovanhemmillaa, kunnes joku sossu on keksinyt sijottaa sen skidin ja viel neuvonu uutta perhettä katkoo välit niihi rakkaisii ja turvallisii ihmisii, mitkä sen ympäril on ensi ollu. Et tällai maas, joka paukuttelee henkseleit ihmisoikeuksil. Ne ihmisoikeudet toteutuu vähä huonommin dorkien, kännisten ja vankien kohal, mut skidien kohal niit ei näköjää tartte noudattaa ollenkaa.

Avioliitot on nykyää aika hatarii ja päätyy usei eroo. Ja sit ku vanhemmat ei pysty asiallisesti sopii, et kenen luon skidi budjaa ja kui paljo, ni sen päättää rosis. Useimmiten kyse on kyl siit, et toinen vanhempi ois valmis aika joustavii kompromisseihi, mut se toine hakkaa vaa päätää seinää. Tai oikeestaa, se hakkaa sitä toista, sovittelevampaa, sil skidil. Ja hyvi usei on nähty, et sossut ja dumarit menee viel sen hakkaajan taakse ja ihanku kehottaa lataa stydimmi. Vähä aikaa ku funtsaatte, ni hittaatte näit keissei iha omast tuttavapiiristki.

Tätä ilmiöö mä en vaa ponjaa. Tuol Sveduis on ihan toinen meno näis jutuis. Siel lähetää siit, et skidil on tsergoi olla aika paljo sekä mutsinsa et faijansa luon ja koko niiden laiffi yritetää järkkää silt pohjalt. Kaikki tuet ja lapsilisätki jaetaa redisti sen mukaa, kui paljo kummanki luon skidi budjaa. Millonkoha meilki päästäs sille sivistystasolle? Varmaa sit joskus ku nää toiselt vanhemmaltaa feidatut skidit o aikusii ja alkaa bamlaa fiiliksistää.

No, on toki niitki, ku treffaa sitä skidiään mieluummin vaa pari kertaa kuus. Siin voi olla syynä joku uratuubi tai uusperhe. Mut se on sit omavalintainen, joskaan ei sen skidin valkkaama järjestely. Mut eihä ketää voida tietenkää pakottaa olee skidien kans, jollei sitä hotsita. Eihä siit mitää hyvää tuliskaa. Mä ny vaa tarkotan näit eroparei, jotka skragaa verissäpäi jossai rosikses ja lopputuloksen on sit, et toine, usei just se skidillä hakkaaja, on sen skidin kans stressii asti, ja se toine, joka haluis nii mielellää olla skidinsä elämäs messis, pääsee treffaa sitä vaa karkkipäivän. Jos ylipääsä sillonkaa.

Kyl mä senki ponjaan, et näin pitää duunaa, jos se toine dokaa koko ajan tai vetää spiidii rännii, tai on muute aivan kykenemätön siihe tärkeesee kasvatusduunii. Mut mäon päässy kyl siihe käsityksee, et täs maas on valtava määrä skidei ja vanhempii, yleesä tietenki faijoi, jotka kaipaa toisiisa koko ajan ja ainoo syy siihen kaipuuseen on, et se toine vihapäissää estää niit treffaamast enemmä. Ja sit jotku kirjanoppineet viel menee tukee sitä vihapäät. Must just näiden viranomasten pitäs osaa lesaa esimerkiks sellaset ilmiöt, et se toine ei anna niiden olla ees puhelinkontaktis. Siin vaihees pitäs kyl vakavasti funtsii se asetelma uusiks, etenki jos se toinen taas sanoo, et kyl mun puolest skidi sais pitää siihe toisee yhteyttä nii paljo ku hotsittaa.

Täl mist mä ny bamlaan, on kyl aika buli kansantaloudellinenki merkitys, ku otetaa huomioo, kui paljo tollane tilanne nakertaa niiden ihmisten terveyttä. Jollei niil oo aiemmin ollu ongelmii brenan tai mömmöjen kans, ni ihme jossei niit jo ilmene. Ja mikä merkitys täl on sit sen skidin kuupan terveydelle, ku se kasvaa? Bamlataa kyl mielellää faijoist, jotka ei viitti treffaa skidejää, mut harvemmin kuulee niist vanhemmist ja isovanhemmist, jotka ei saa treffaa niit.

Siel varmaa nytki lysnaa joku, jota tää omal kohal koskettaa ja vihloo. Mä toivotan voimii ja uskoo tulevaisuutee. Tai ainaki toivoo.