Syyskokouksen päätöksiä

SYYSKOKOUS VALITSI UUDEN HALLITUKSEN JA PUHEENJOHTAJAN

Ravintola Kaisaniemessä 91 slangilaista äänesti sekä uudesta puheenjohtajasta että vapaista hallituspaikoista. Uudeksi puheenjohtajaksi nousi Harri Saksala joka sai johdettavakseen hallituksen jossa on ainutlaatuiset 3 friidua ja 4 kundia. Uusia hallitusjäseniä ovat Soile Tammisto ja Pirkko Haapala. Karvinen ja Varvikko uusivat paikkansa. Muita hallitusjäseniä ovat Riitta Rannikko, Esko Vepsä ja Jaakko Perkiökangas.

Toimintasuunnitelma laitetaan lähipäivinä tänne kotisivuille. Talousarvio hyväksyttiin. Jäsenmaksuksi päätettiin 33 euroa. Alle 18v vain 5e.

Käsittelyssä oli myös sääntömuutosehdotukset jotka hyväksyttiin. Tärkeimpinä kohtina oli että vain maksanut jäsen saa äänestää ja että kahden muistutuksen jälkeen jäsen voidaan erottaa jos maksut on hoitamatta. Lisäksi päätettiin jatkossa valita varajäseniä 2kpl hallitukseen. Nyt sääntömuutosehdotukset etenevät Patentti-ja rekisterihallituksen hyväksyttäviksi.