Tietosuoja

Jäseneksi liittyvän tai tilaajan ilmoittamat nimi, osoite sekä jäseniltä lisäksi syntymävuosi ja mahdollisesti ilmoitettu ammatti merkitään Stadin Slangin jäsenrekisteriin, ks. rekisteriseloste.

Internetin kautta annettuja tietoja ei suojata tiedonsiirron aikana. Tämän vuoksi viestiin ei tule kirjoittaa arkaluonteista tietoa, kuten henkilötunnusta. Mahdollisesti ilmoitettuja puhelinnumeroa ja sähköpostiosoitetta voidaan käyttää liittyjän mahdollisesti esittämiin kysymyksiin vastaamiseen tai epätäydellisten tietojen tarkistamiseen, niitä ei kirjata rekisteriin. Näitä rekisteriin kirjaamattomia tietoja ei säilytetä.

rekselossivu1

 

rekselossivu2